X

Samen op zwemles
Bij “samen op zwemles” wordt er samen met de ouder gezwommen onder instructie van een instructeur met een groepsgrootte van 10 kinderen/ouders. Deze groep is voor kinderen die moeite hebben met het zich fijn voelen in het water. De basis beginselen van zwemles worden geoefend om zo de instroom naar regulieren lessen soepel te laten verlopen! Uw kind moet hiervoor wel 4 voor zijn!