X
Welkom bij Sportcentrum Rolpeal!

Geplaatst op: 15 mei 2020

Reilen en zeilen van de Rolpeal

Door de maatregelen i.v.m. het Corona-virus liggen alle activiteiten binnen de Rolpeal inmiddels al twee maanden stil. Een nieuw gebouw dat gebouwd is voor beweging en sport is net als vele andere bedrijven/gebouwen helemaal leeg. Het sportseizoen is abrupt gestopt. Dit hadden wij niet verwacht tijdens het eerste exploitatiejaar van de nieuwe Rolpeal en het brengt weer vele nieuwe uitdagingen met zich mee. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en aanwijzingen rondom het coronavirus, willen wij jullie in relatie tot sport- en beweegactiviteiten op de hoogte stellen van de stand van zaken binnen de Rolpeal.

 

Zwembad

Na de bekendmaking van eerdere maatregelen rondom Corona is door het bestuur besloten de herstelwerkzaamheden aan het zwembad op te laten pakken. Dit betreft de coating van de wanden en de vloer van het bad zelf. Dit zou het ideale moment zijn zonder dat we hiervoor apart het zwembad moeten sluiten. Na het leegpompen van het zwembad werd echter pas duidelijk hoe omvangrijk de schade hieraan is. Wij zijn hier als bestuur zelf ook van geschrokken en de werkzaamheden kosten meer tijd dan verwacht. Na de laatste persconferentie 6 mei jl. blijkt dat zwembaden vanaf 11 mei de deuren weer mogen openen, helaas is dit in de Rolpeal nog niet het geval. Mede door de discussie die is ontstaan in het aanwijzen van de verantwoordelijken van de problemen betreffende de coating, is er veel tijd verloren. Nu de werkzaamheden omvangrijker zijn dan verwacht, rekenen wij erop dat ons zwembad per 1 juli weer open gaat. Dit zal dan direct volgens het zomerrooster zijn, deze wordt in juni bekend gemaakt via social media en onze website. Natuurlijk met inachtneming van de dan geldende Corona maatregelen.

 

Sportzaal

Vanaf deze week is er op veel gebieden meer mogelijk, helaas voor de binnensporten nog niet. Binnen sporten is nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen vrijkomen, binnen vormen deze een risico voor de verspreiding van het virus. Een aantal verenigingen pakken hun activiteiten in de buitenlucht op zoals kaatsen, zwemmen, voetbal en freerunning. Helaas geldt voor de binnensportaccomodaties dat deze tot 1 september gesloten blijven. Ook kleedkamers en douches blijven gesloten.

 

Sportcafé

Het sportcafé blijft net als de rest van de horeca in Nederland gesloten. Zoals het nu lijkt mogen sportkantines vanaf 1 september weer open. Wij hopen dat we dan al onze sporten weer kunnen hervatten en we vervolgens gezamenlijk een drankje kunnen nemen in het sportcafé.

We vinden het jammer dat we nog niet open kunnen en missen onze gebruikers, bezoekers en alle (vrijwillige) medewerkers. De organisatie kreeg steeds meer vorm en staat nu weer grotendeels stil. We zijn ervan overtuigd dat zodra we weer open mogen iedereen er weer staat en dat we vol enthousiasme de draad weer op pakken. Pas goed op jezelf en elkaar. Mei elkoar, foar elkoar!

Houd onze website en Facebook in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. www.rolpeal.nl

 

Stichtingsbestuur en management Rolpeal