X
Welkom bij Sportcentrum Rolpeal!

Medewerker beheer

De werkzaamheden van de medewerker beheer concentreren zich op het representatief,
veilig en ordelijk houden van het sportcentrum, zowel binnen als buiten.

Taken
– Ontvangen van gasten/begeleiden bij de lift;
– Toezien op een opgeruimde omgeving (zowel binnen als buiten);
– Uitvoeren van lichte schoonmaakwerkzaamheden;
– Periodiek inspecteren van gemeenschappelijke ruimten;
– Verrichtingen van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden;
– Signaleren van eventuele noodzaak van groot onderhoud of complexere reparaties.

Resultaatgebieden
1. Gebruikers- en bezoekersoriëntatie
2. Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
3. Toezicht houden
4. Veiligheid

1. Gebruikers- en bezoekersoriëntatie
Het uitvoeren van de taken met oog voor de wensen en behoeften van de gast in het complex, om de gastgerichtheid te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het op juiste wijze te woord staan en informeren van de gasten.
– Het uitvoeren van diverse werkzaamheden gericht op het gastgericht werken binnen de betreffende locatie.

2. Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
Het uitvoeren van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden om een optimale functionaliteit en optische kwaliteit van het sportcentrum te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het schoonhouden/ -maken van de buiten en binnen omgeving van het sportcentrum.
– Het verzamelen en afvoeren van afval.
– Het schoonhouden van gereedschappen en materialen.
– Het ondersteunen bij de opbouw en inrichting van ruimtes bij evenementen.
– Het verrichten van diverse bijkomende/ondersteunende werkzaamheden.

3. Toezicht houden
Het toezicht houden en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden in het sportcentrum om een optimale veiligheid, hygiëne en gastgerichtheid te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het toezicht houden op de veiligheid van de gasten in en rond het sportcentrum.
– Het in ordelijke staat houden van de voorzieningen in en rond het sportcentrum.
– Het uitvoeren van voorgeschreven maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden.
– Het uitvoeren van diverse werkzaamheden gericht op het toezicht houden.

4. Veiligheid
Het uitvoeren van de werkzaamheden conform de geldende procedures en richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit, om een optimale uitvoering hiervan te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het conform procedures toepassen van speciale middelen en/of apparatuur bij de uitvoering van de werkzaamheden.
– Het signaleren van (dreigende) onregelmatigheden en hierbij naleven van alle veiligheidsregels conform de interne veiligheidsreglementen (zoals bij brand, brandgevaar, diefstal, e.d.).

Bevoegdheden
– De medewerker beheer is, in overleg met de (aangewezen vervangend) bedrijfsleider, bevoegd gasten de toegang te ontzeggen.
– De medewerker beheer is bevoegd gasten het gebruik van materialen te verbieden in het geval de veiligheid in het geding is.

 

Medewerker receptie

De werkzaamheden van de medewerker receptie concentreren zich op het gebied van het ontvangen en bedienen van gasten, het aannemen van de telefoon, het behandelen van vragen en het verkopen van toegangsbewijzen tot het zwembad. De medewerker receptie kan tevens taken van medewerkers beheer en medewerkers horeca overnemen.

Taken
– Aannemen van en anticiperen op telefoongesprekken;
– Ontvangen, te woord staan en bedienen van gasten;
– Verkopen van toegangsbewijzen tot het zwembad;
– Optreden als gastheer/gastvrouw tijdens reguliere activiteiten en evenementen;
– Gebruikers van de lift begeleiden met behulp van de sleutel
– Bewaken van kwaliteit en hygiëne;
– Administratieve taken
– Toezicht houden op activiteiten in de horeca, receptie en entree;
– Uitvoeren – als de actuele situatie/ programmering daar om vraagt – van aanpalende taken, aangaande:
o Receptiewerkzaamheden;
o Schoonmaak.

Resultaatgebieden
1. Gebruikers- en bezoekersoriëntatie
2. Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
3. Toezicht houden
4. Veiligheid

1. Gebruikers- en bezoekersoriëntatie
Het uitvoeren van de taken met oog voor de wensen en behoeften van de gast in het sportcentrum, om de gastgerichtheid te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het op juiste wijze te woord staan en informeren van de gasten.
– Het uitvoeren van diverse werkzaamheden gericht op het gastgericht werken binnen de betreffende locatie.

2. Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
Het uitvoeren van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden om een optimale functionaliteit en optische kwaliteit van de receptie en entree te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het schoonhouden/ -maken van de, receptie en entree.
– Het verzamelen en afvoeren van afval.
– Het schoonhouden van gereedschappen en materialen.
– Het ondersteunen bij de opbouw en inrichting van ruimtes bij evenementen.
– Het verrichten van diverse bijkomende/ ondersteunende werkzaamheden.

3. Toezicht houden
Het toezicht houden en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden in de receptie en entree, om een optimale veiligheid, hygiëne en gastgerichtheid te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het toezicht houden op de veiligheid van de gasten in de receptie en entree.
– Het in ordelijke staat houden van de voorzieningen in de receptie en entree.
– Het uitvoeren van voorgeschreven maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden.
– Het uitvoeren van diverse werkzaamheden gericht op het toezicht houden.

4. Veiligheid
Het uitvoeren van de werkzaamheden conform de geldende procedures en richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit om een optimale uitvoering hiervan te waarborgen. Belangrijkste kernactiviteiten – Het conform procedures toepassen van speciale middelen en/of apparatuur bij de uitvoering van de werkzaamheden. – Het signaleren van (dreigende) onregelmatigheden en hierbij naleven van alle veiligheidsregels conform de interne veiligheidsreglementen (zoals bij brand, brandgevaar, diefstal, e.d.).

Bevoegdheden
– De medewerker receptie is, in overleg met de (aangewezen vervangend) bedrijfsleider, bevoegd om gasten de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
– De medewerker receptie is bevoegd alle voorkomende kassawerkzaamheden uit te voeren.

Medewerker horeca

De werkzaamheden van de medewerker horeca concentreren zich op het serveren van drinken en eten aan de gasten in het sportcafé.

Taken
– Ontvangen van gasten;
– Verschaffen van informatie over de menukaart;
– Opnemen van bestellingen;
– Bereiden van drankjes en kleine gerechten en snacks;
– Serveren van drankjes en eten;
– Opmaken van de rekening;
– Afhandelen van betalingen;
– Opruimen en schoonmaken van de tafels;
– Opruimen en schoonmaken van het sportcafé, terras, bar en keuken;
– Noteren van bestellingen ten behoeve van de voorraad.
– Het aanvullen van de voorraad vanuit de opslag
– Het controleren, verantwoorden en afdragen van ontvangen gelden
– Bijhouden, controleren van naastgelegen toiletten

Resultaatgebieden
1. Gebruikers- en bezoekersoriëntatie
2. Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
3. Toezicht houden
4. Veiligheid

1. Gebruikers- en bezoekersoriëntatie
Het uitvoeren van de taken met oog voor de wensen en behoeften van de gast in het sportcentrum, om de gastgerichtheid te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het op juiste wijze te woord staan en informeren van de gasten.
– Het uitvoeren van diverse werkzaamheden gericht op het gastgericht werken binnen de betreffende locatie.

2. Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden
Het uitvoeren van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden om een optimale functionaliteit en optische kwaliteit van de kantine te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het schoonhouden/ -maken van het sportcafé, terras, bar, keuken en toilet.
– Het verzamelen en afvoeren van afval.
– Het schoonhouden van materialen.
– Het ondersteunen bij de opbouw en inrichting van het sportcafé bij evenementen.
– Het verrichten van diverse bijkomende/ondersteunende werkzaamheden.

3. Toezicht houden
Het toezicht houden en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden in het sportcafé om een optimale veiligheid, hygiëne en gastgerichtheid te waarborgen.

Belangrijkste kernactiviteiten
– Het toezichthouden op de veiligheid van de gasten in de kantine.
– Het in ordelijke staat houden van de voorzieningen in de kantine.
– Het uitvoeren van voorgeschreven maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden.
– Het uitvoeren van diverse werkzaamheden gericht op het toezicht houden.

4. Veiligheid
Het uitvoeren van de werkzaamheden conform de geldende procedures en richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit om een optimale uitvoering hiervan te waarborgen. Belangrijkste kernactiviteiten – Het conform procedures toepassen van speciale middelen en/of apparatuur bij de uitvoering van de werkzaamheden. – Het signaleren van (dreigende) onregelmatigheden en hierbij naleven van alle veiligheidsregels conform de interne veiligheidsreglementen (zoals bij brand, brandgevaar, diefstal, e.d.).

Bevoegdheden
– De medewerker horeca is, in overleg met de (aangewezen vervangend) bedrijfsleider, bevoegd om gasten de toegang tot het sportcafé te ontzeggen.
– De medewerker horeca is bevoegd kassawerkzaamheden t.b.v. van de verkoop uit te voeren.
– De medewerker horeca is bevoegd gasten te vragen zich te legitimeren.
– De medewerker horeca is bevoegd te besluiten om gasten geen alcoholische draken (meer) te schenken.