X

Extra Flow – Zwemles voor ieder kind 

Is jouw kind gebaat bij zwemles in kleine groepjes? Omdat hij/zij een vermoeden of een diagnose heeft van autisme, ADHD, tos, downsyndroom, DCD, hyper mobiel, motorische problemen, extreme angst voor water enzovoort. Heeft jouw kind structuur en duidelijkheid nodig, dus zonder grote veranderingen in de lesopbouw en onder gespecialiseerde begeleiding?

Dit kan nu bij ons in sportcentrum Rolpeal.

In de Extra Flow groepjes, zwemmen er maximaal 6 kinderen, van beginner tot en met het C-diploma zwem je bij dezelfde zwemonderwijzer, juf Maaike. Wel is het de bedoeling dat er een aparte groep komt waar B en C wordt geoefend. Het gaat in deze groepjes om vertrouwen tussen de lesgever en het kind, positieve stimulans, echt kijken naar het kind en hier ook van uitgaan en vooral plezier in het water ervaren. De lessen worden gegeven in blokken van 45 minuten en vinden plaats op donderdag- en vrijdagmiddag.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw kind?
Schrijf je kind in op de Extra Flow lijst en vermeld in de beschrijving de problematiek van je kind. Zonodig komt de zwemonderwijzer hier persoonlijk op terug om een verduidelijking te vragen en te beoordelen of deze groep geschikt is voor jouw kind.