INFORMATIE UPDATE ROND CORONA

 

Zwembad

Na de bekendmaking van eerdere maatregelen rondom Corona is door het bestuur besloten de herstelwerkzaamheden aan het zwembad op te laten pakken. Dit betreft de coating van de wanden en de vloer van het bad zelf. Dit zou het ideale moment zijn zonder dat we hiervoor apart het zwembad moeten sluiten. Na het leegpompen van het zwembad werd echter pas duidelijk hoe omvangrijk de schade hieraan is. Wij zijn hier als bestuur zelf ook van geschrokken en de werkzaamheden kosten meer tijd dan verwacht. Na de laatste persconferentie 6 mei jl. blijkt dat zwembaden vanaf 11 mei de deuren weer mogen openen, helaas is dit in de Rolpeal nog niet het geval. Mede door de discussie die is ontstaan in het aanwijzen van de verantwoordelijken van de problemen betreffende de coating, is er veel tijd verloren. Nu de werkzaamheden omvangrijker zijn dan verwacht, rekenen wij erop dat ons zwembad per 1 juli weer open gaat.

Dit zal dan direct volgens het zomerrooster zijn, deze wordt in juni bekend gemaakt via social media en onze website. Ook zal het protocol rondom het zwemmen bekend gemaakt worden via de website en de Friso. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de dan geldende Corona maatregelen.

 

Sportzaal

Als de ontwikkelingen het toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Waaronder ook onze sportzaal. Eerder gold 1 september als openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.  Kleedkamers en douches blijven voor alsnog bekend gesloten.

 

Sportcafé

Het sportcafé zal net als de zaal onder voorbehoud 1 juli opengaan. Wij hopen dat we dan al onze sporten weer kunnen hervatten en we vervolgens gezamenlijk een drankje kunnen nemen in het sportcafé.

We vinden het jammer dat we nog niet open kunnen en missen onze gebruikers, bezoekers en alle (vrijwillige) medewerkers. De organisatie kreeg steeds meer vorm en staat nu weer grotendeels stil. We zijn ervan overtuigd dat zodra we weer open mogen iedereen er weer staat en dat we vol enthousiasme de draad weer op pakken. Pas goed op jezelf en elkaar. Mei elkoar, foar elkoar!

Houd onze website en Facebook in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. www.rolpeal.nl

 

Stichtingsbestuur en management Rolpeal

Veelgestelde vragen

Vraag
Antwoord